top of page

סיכולים ממוקדים – מאפיינים ודילמות

סיכולים ממוקדים – מאפיינים ודילמות

שם המרצה

ד"ר לירם קובלנץ-שטנצלר

אודות
ד"ר לירם קובלנץ-שטנצלר הינה חוקרת, ראש דסק ימין קיצוני גלובאלי ומנהלת יחסי פנים במכון למדיניות נגד טרור (ICT), המרכז הבינתחומי, הרצליה. כן היא מרצה, משמשת כיועצת לגופים שונים ומנחה סטודנטים בכתיבת סמינרים בתחומים של ביטחון לאומי ודמוקרטיה, באוניברסיטה הפתוחה.

הדוקטורט שלה, מאוניברסיטת תל-אביב, עוסק בהתמודדות מוסרית-אפקטיבית של מדינות דמוקרטיות עם ארגוני טרור וארגוני גרילה. 
במסגרת מחקרה פיתחה דוקטרינה אתית-אוניברסאלית ייחודית שנועדה לתת מענה אפקטיבי ולגיטימי להתמודדות מדינות דמוקרטיות מול סוג זה של ארגונים
עבודת הדוקטורט שלה זכתה בפרס "קרן ענבר" מטעם המרכז למורשת מודיעין, כעבודה מצטיינת בתחום חקר הטרור ודרכי הטיפול בו.
התואר השני שלה, מאוניברסיטת תל-אביב, עוסק במידת מוסריות הסיכולים הממוקדים במדינת ישראל.

במהלך הדוקטורט זכתה במלגת פוקס הבינלאומית (Fox International Fellowship) מאוניברסיטת YALE, ארה"ב, לדוקטורנטים מצטיינים. בהמשך אף שמשה כעמיתת מחקר בפקולטה לסוציולוגיה באוניברסיטת YALE.

ד"ר קובלנץ-שטנצלר היא חברה בפורום דבורה: נשים במדיניות חוץ וביטחון לאומי.
כן היא משמשת כנציגה הישראלית בכוח משימה של ביטחון ושלום מטעם ארגון ATA  המסונף לנאט"ו.

תחומי מומחיות:
•    אתיקה צבאית
•    ימין קיצוני גלובאלי
•    תהליכי רדיקליזציה
•    ארגוני טרור וגרילה
•    לוחמה נגד טרור
•    סיכולים ממוקדים

על ההרצאה

בידי מדינה עומדים אמצעים שונים למלחמה בטרור. אחד מהם הוא הסיכול הממוקד. כלי שאמור להפחית פגיעה בחפים מפשע אך מעורר דילמות ערכיות רבות. בהרצאה נדון במאפיינים של הסיכול הממוקד, בפעולות סיכול שונות שנעשו ובדילמות המרכזיות העולות, כמו החשש מטעות בזיהוי, החשש מנקמה של הארגון, האם ניתן לפגוע גם בדרג הפוליטי-מדיני או רק בדרג מבצע ועוד. ההרצאה תלווה במצגת ובקטעים מתוך סרטים.

bottom of page